کیش یاب رزرو آنلاین تفریحات کیش و کیش گردی ...
تاکسیرانی کیش

اطلاعات تاکسیرانی‌ها در جزیره کیش

اطلاعات تاکسیرانی‌ها در جزیره کیش

کیـش‌یـاب:اطلاعات کامل تاکسیرانی در جزیره کیش به شرح زیر می باشد:

1-  تاکسیرانی هلال ماه

مدیرعامل : محمد قبادی
تلفن همراه: 09347681332
شماره شرکت: شماره شرکت: 07644451947 – 07644451964

2- تاکسیرانی پارس

مدیرعامل : علی خسروی – فرزاد خسروی
تلفن همراه: 09347698707
شماره شرکت: 07644423024

3- تاکسیرانی کرانه

مدیرعامل : سیدمحمدرضا سقائی – جواد امیدوار
تلفن همراه: 09347697282-09347682281
شماره شرکت:07644422800 – 07644472357

07644467201 -07644467202

4- مینی بوسرانی اتوآرمان سیر

مدیرعامل : ابوالقاسم حیدری -جواد ارشدی پور
تلفن همراه: 09347681816 -09116397634
شماره شرکت: 07644451398

5- مینی بوسرانی اتوآرین

مدیرعامل : ناصر رودخانه ای -ذاکر عباسی
تلفن همراه: 09347699745- 09379379849
شماره شرکت: 07644445610

6- تاکسیرانی پارس توسن

مدیرعامل : فرنوش شافعی – نصرت اله دهکردی
تلفن همراه: 09121392168 -09352869379
شماره شرکت: 07644423024

7- تاکسیرانی رخش

مدیرعامل : کریم خسروی – بهرام قاسمی
تلفن همراه: 09347694700- 09174159811
شماره شرکت: 07644421155 – 07644421152

8- تاکسیرانی پاییزه

مدیرعامل : محمد علیخانی – یداله مولایی
تلفن همراه: 9318717- 09361936090
شماره شرکت: 07644451720 – 07644451700

9- تاکسیرانی دالاهو

مدیرعامل : محسن کتابی – بهروز قادرپور
تلفن همراه: 09188314254 -09188314254
شماره شرکت: 07644451566 – 07644451577

جدیدتـرین محصـولات NEW PRODUCTS
پشـتیـبانی آنلایـن
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0