کیش یاب رزرو آنلاین تفریحات کیش و کیش گردی ...

اطلاعات تاکسیرانی‌ها در جزیره کیش
تاکسیرانی کیش

اطلاعات تاکسیرانی‌ها در جزیره کیش

کیـش‌یـاب:اطلاعات کامل تاکسیرانی در جزیره کیش به شرح زیر می باشد:

1-  تاکسیرانی هلال ماه

مدیرعامل : محمد قبادی
تلفن همراه: 09347681332
شماره شرکت: 4451947- 4451964

2- تاکسیرانی پارس

مدیرعامل : علی خسروی – فرزاد خسروی
تلفن همراه: 09347698707
شماره شرکت: 4451913- 4451914

3- تاکسیرانی کرانه

مدیرعامل : سیدمحمدرضا سقائی – جواد امیدوار
تلفن همراه: 09347697282-09347682281
شماره شرکت: 4467201 -4467202

4- مینی بوسرانی اتوآرمان سیر

مدیرعامل : ابوالقاسم حیدری -جواد ارشدی پور
تلفن همراه: 09347681816 -09116397634
شماره شرکت: 4451398

5- مینی بوسرانی اتوآرین

مدیرعامل : ناصر رودخانه ای -ذاکر عباسی
تلفن همراه: 09347699745- 09379379849
شماره شرکت: 4445610

6- تاکسیرانی پارس توسن

مدیرعامل : فرنوش شافعی – نصرت اله دهکردی
تلفن همراه: 09121392168 -09352869379
شماره شرکت: 4423024

7- تاکسیرانی رخش

مدیرعامل : کریم خسروی – بهرام قاسمی
تلفن همراه: 09347694700- 09174159811
شماره شرکت: 4421155 -4421152

8- تاکسیرانی پاییزه

مدیرعامل : محمد علیخانی – یداله مولایی
تلفن همراه: 9318717- 09361936090
شماره شرکت: 4451720- 4451700

9- تاکسیرانی دالاهو

مدیرعامل : محسن کتابی – بهروز قادرپور
تلفن همراه: 09188314254 -09188314254
شماره شرکت: 4451566- 4451577