کیش یاب رزرو آنلاین تفریحات کیش و کیش گردی ...

اطلاعات کامل شعب بانک‌ها در جزیره کیش

بانک کیش

اطلاعات کامل شعب بانک‌ها در جزیره کیش

کیـش‌یـاب: اطلاعات کامل از آدرس و تلفن شعب بانک‌ها در جزیره کیش را مشاهده می کنید.

.

بانک ملی شعبه پردیس دو

تلفن : 44424347-8
فکس: 44420386
آدرس : بازار پردیس 2 – غرفه شماره 1
رئیس بانک : آقای خوشبخت

••••••••••••••••

بانک ملی شعبه بندرگاه

تلفن : 44420477
فکس: —
آدرس : بندرگاه
رئیس بانک : آقای غلامی

••••••••••••••••

بانک ملی شعبه مرکزی

تلفن : 07644424681
فکس: 07644422481
آدرس : خیابان سنایی – مجتمع بانک ها – شماره 128 BO
رئیس بانک : آقای محدث واعظی

••••••••••••••••

بانک ملی شعبه ونوس

تلفن : 44423483-4
فکس: 44423483
آدرس : بازار ونوس – غرف شماره 115 و 116
رئیس بانک : آقای زارع زاده

••••••••••••••••

بانک ملی شعبه مرجان

تلفن : 44442870
فکس: 44442870
آدرس : بازار مرجان – غرفه شماره 18 B
رئیس بانک : آقای گلبادی

••••••••••••••••

بانک ملی شعبه پردیس دو

تلفن : 44424347-8
فکس: 44420386
آدرس : بازار پردیس 2 – غرفه شماره 1
رئیس بانک : آقای خوشبخت

••••••••••••••••

بانک ملی شعبه فرودگاه

تلفن : 44423950
فکس: 44423950
آدرس : فرودگاه
رئیس بانک : آقای رفیع زاده

••••••••••••••••

بانک ملی شعبه سفین

تلفن : 44430700
فکس: 44430688
آدرس : بازار سفین- غرفه شماره 24
رئیس بانک : آقای پورمحمدی

••••••••••••••••

بانک تجارت شعبه مرکزی

تلفن : 44420215
فکس: 44422128
آدرس : خیابان سنایی – مجتمع بانک ها
رئیس بانک : آقای مقدم

••••••••••••••••

بانک تجارت شعبه ونوس

تلفن : 44422354
فکس: 44422498
آدرس : بازار ونوس – غرف 119 SE و 120 SE
رئیس بانک : آقای درخشان

••••••••••••••••

بانک تجارت شعبه سفین

تلفن : 44430437
فکس: 44430437
آدرس : سفین – مییدان لارک-جنب کالای ساختمانی خسروانی
رئیس بانک : آقای باقرزاده

••••••••••••••••

بانک تجارت شعبه پردیس یک

تلفن : 44424518
فکس: 44420574
آدرس : بازار پردیس 1 – غرفه شماره 1
رئیس بانک : آقای حاجیان

••••••••••••••••

بانک رفاه شعبه مرکزی

تلفن : 44423233
فکس: 44431810
آدرس : بلوار سنایی – مجتمع بانک ها
رئیس بانک : آقای نقیب زاده

••••••••••••••••

بانک رفاه شعبه سفین

تلفن : 44431810-19
فکس: 44431810
آدرس : سفین – بلوار نیایش – خیابان شهریار – جنب هتل دیدار
رئیس بانک : خانم فیلی

••••••••••••••••

بانک رفاه شعبه پانیذ

تلفن : 44422882
فکس: 44422881
آدرس : بازار پانیذ – درب ورودی سمت راست – شماره 1
رئیس بانک : آقای قدکچی

••••••••••••••••

بانک کشاورزی شعبه مرکزی

تلفن : 44424450-2
فکس: 44424452
آدرس : بازار مرکز تجاری – طبقه همکف – غرف شماره 1 و 2
رئیس بانک : آقای جسور

••••••••••••••••

بانک کشاورزی شعبه پردیس دو

تلفن : 44420327-9
فکس: 44420328
آدرس : بازار پردیس 2 – غرفه شماره 27
رئیس بانک : آقای رحمانی

••••••••••••••••

بانک کشاورزی شعبه سفین

تلفن : 44430836-7
فکس: 44430837
آدرس : سفین – جنب بانک قوامین – پلاک 3
رئیس بانک : آقای زارعی

••••••••••••••••

بانک صادرات شعبه مرکزی

تلفن : 44422767
فکس: 44422002
آدرس : ساختمان مالی بورس – طبقه همکف
رئیس بانک : آقای عزیزی

••••••••••••••••

بانک صادرات شعبه سفین

تلفن : 44430017
فکس: —
آدرس : سفین – میدان لارک – جنب مسجد نور – پلاک 6
رئیس بانک : عباسی

••••••••••••••••

بانک صادرات شعبه ونوس

تلفن : 44424153
فکس: 44422995
آدرس : بازار ونوس – غرفه شماره 136 و 137
رئیس بانک : آقای جهان تیغی

••••••••••••••••

بانک صادرات شعبه مرجان

تلفن : 44422417
فکس: —
آدرس : بازار مرجان غرفه شماره 4 DSP
رئیس بانک : آقای باعثی

••••••••••••••••

بانک صادرات شعبه زیتون

تلفن : 44424196
فکس: 44424196
آدرس : بازار زیتون – غرفه 43A
رئیس بانک : آقای ریاحی

••••••••••••••••

بانک صادرات شعبه پردیس یک

تلفن : 44423127
فکس: 44424197
آدرس : بازار پردیس 1- غرفه شماره 53
رئیس بانک : آقای بختیاری

••••••••••••••••

بانک صادرات شعبه پردیس دو

تلفن : 44424749
فکس: —
آدرس : بازار پردیس 2 – غرفه شماره 30
رئیس بانک : آقای مسلمی

••••••••••••••••

بانک ملت شعبه مرکزی

تلفن : 44421716-5 ، 44420922
فکس: 4442325
آدرس : خیابان سنایی – مجتمع بانک ها
رئیس بانک : آقای قاضی میر سعید

••••••••••••••••

بانک ملت شعبه سفین

تلفن : 44430868
فکس: 44430868
آدرس : میدان لارک – قطعه 155
رئیس بانک : آقای پوربابایی

••••••••••••••••

بانک ملت شعبه پردیس یک

تلفن : 44422812
فکس: 44422863
آدرس : بازار پردیس 1- جنب غرفه کیش ایر
رئیس بانک : مقیمی

••••••••••••••••

بانک ملت شعبه پردیس دو

تلفن : 44420401-3
فکس: 44420401
آدرس : بازار پردیس 2 – غرفه 28 و 29
رئیس بانک : آقای طالبی

••••••••••••••••

بانک سپه شعبه پایگاه هوایی

تلفن : 44422983
فکس: 44442837
آدرس : پایگاه هوایی
رئیس بانک : آقای علیخانی

••••••••••••••••

بانک سپه شعبه پردیس یک

تلفن : 44420685-6
فکس: 44422492
آدرس : بازار پردیس 1 – غرفه شماره 40
رئیس بانک : آقای ایمانی

••••••••••••••••

بانک سپه شعبه مرجان

تلفن : 44440501-3
فکس: 44442282
آدرس : بازار مرجان – غرف شماره 4 و 5
رئیس بانک : آقای تکلو

••••••••••••••••

بانک سپه شعبه مرکز تجاری

تلفن : 44423179
فکس: 44420371
آدرس : بازار مرکز تجاری – طبقه همکف – غرف 83 و 84
رئیس بانک : آقای منتظری

••••••••••••••••

بانک سپه شعبه ارزی مرکز تجاری

تلفن : 44423176
فکس: 44420371

••••••••••••••••

بانک سپه شعبه مرکزی

تلفن : 44424812
فکس: —
آدرس : روبروی بازار پردیس 2
رئیس بانک : آقای مهدی بیاتی

••••••••••••••••

بانک مسکن شعبه پردیس دو

تلفن : 4-44456633
فکس: —
آدرس : بازار پردیس 2 – غرفه شماره 103
رئیس بانک : آقای نصرت

••••••••••••••••

بانک مسکن شعبه مرکز تجاری

تلفن : 44452427-8
فکس: —
آدرس : بازار مرکز تجاری – طبقه همکف – غرف شماره 68 و 69
رئیس بانک : آقای خوش مرام

••••••••••••••••

بانک مسکن شعبه سفین

تلفن : 44430620
فکس: 44430620
آدرس : فاز A- خدماتی سفین – شماره 48
رئیس بانک : آقای میرعلوی

••••••••••••••••

بانک تجاری ایران و اروپا شعبه مرکزی

تلفن : 44424590-3
فکس: 44423790
آدرس : میدان سنایی – مجتمع بانک ها – جنب بانک مسکن
رئیس بانک : آقای هاشمی

••••••••••••••••

بانک توسعه و تعاون

تلفن : 44422677
فکس: —
آدرس : خیابان سنایی – مجتمع بانک ها – نبش بلوار اندیشه
رئیس بانک : آقای برکاتی حقیقت

••••••••••••••••

پست بانک ایران

تلفن : 44423091-2
فکس: —
آدرس : ویلاهای مروارید – روبروی بازار پانیذ – بلوک B6 – واحد 728
رئیس بانک : آقای اسماعیل زاده

••••••••••••••••

بانک پارسیان شعبه مرکزی

تلفن : 44420850-4
فکس: —
آدرس : خیابان سنایی – مجتمع بانک ها
رئیس بانک : آقای کریمی

••••••••••••••••

بانک پارسیان شعبه فردوسی

تلفن : 44421480-1
فکس: —
آدرس : ویلاهای مروارید – طبقه اول – واحد 719
رئیس بانک : آقای فیلی

••••••••••••••••

بانک پاسارگارد شعبه مرکزی

تلفن : 44452532
فکس: —
آدرس : مرکز تجاری طبقه همکف – غرف شماره 16 و 17
رئیس بانک : آقای مهرساده

••••••••••••••••

بانک اقتصاد نوین

تلفن : 44452510-14
فکس: —
آدرس : مرکز تجاری طبقه همکف – غرف شماره 70 و 71
رئیس بانک : آقای قاسم نژاد

••••••••••••••••

بانک سرمایه

تلفن : 44420057
فکس: —
آدرس : جنب بازار ونوس – جنب ویلاهای سالار کیش
رئیس بانک : آقای تکاور

••••••••••••••••

بانک کارآفرین

تلفن : 44424767
فکس: —
آدرس : ساختمان مالی بورس – طبقه اول – واحد شماره 23
رئیس بانک : آقای بخشنده

••••••••••••••••

بانک انصار شعبه سفین

تلفن : 44423497
فکس: —
آدرس : میدان خلیج فارس – ساختمان شماره 4
رئیس بانک : آقای بختیاری

••••••••••••••••

بانک انصار شعبه ونوس

تلفن : 44420130
فکس: —
آدرس : بازار ونوس – غرف شماره 110 و 111
رئیس بانک : آقای فرجی

••••••••••••••••

بانک انصار شعبه پردیس یک

تلفن : 44456713
فکس: —
آدرس : بازار پردیس 1 – غرفه شماره 70
رئیس بانک : آقای حسن پور

••••••••••••••••

بانک قوامین شعبه مرکز تجاری

تلفن : 44452380
فکس: —
آدرس : بازار مرکز تجاری – جنب بانک سامان
رئیس بانک : آقایان وهاب زاده و مهرخاوران

••••••••••••••••

بانک قوامین شعبه سفین

تلفن : 44430741
فکس: —
آدرس : سفین – جنب بانک کشاورزی
رئیس بانک : آقای بابایی

••••••••••••••••

بانک سامان

تلفن : 44452261
فکس: —
آدرس : مرکز تجاری – طبقه همکف – غرفه 64 الی 67
رئیس بانک : آقای علی اکبری

••••••••••••••••

بانک گردشگری

تلفن : 44424811
فکس: —
آدرس : خیابان سنایی – مجتمع بانک ها – جنب بانک ملی
رئیس بانک : خانم ابوالوردی

••••••••••••••••

بانک شهر

تلفن : 44456833-5
فکس: —
آدرس : بازار پردیس 2 – غرفه شماره 3
رئیس بانک : آقای اکبرزاده

••••••••••••••••

بانک آینده شعبه مرکزی

تلفن : 44422011-2
فکس: –
آدرس : ویلاهای مروارید – روبروی هایپرمارکت – واحد 702
رئیس بانک : آقای آرایی

••••••••••••••••

بانک آینده شعبه سفین

تلفن : 44434346
فکس: —
آدرس : سفین – نرسیده به میدان لارک – بازار خدماتی سفین
رئیس بانک : آقای مصطفی زاده

••••••••••••••••

بانک مهر اقتصاد نوین

تلفن : 44458582
فکس: —
آدرس : جنب بازار مروارید
رئیس بانک : ثبت نشده است.

••••••••••••••••

بانک مهر ایران

تلفن : 44435534 , 44435543
فکس : —
آدرس : عربها
رئیس شعبه : ثبت نشده است.

تو کیش کجا بریم؟ KISH PRODUCTS
پشـتیـبانی آنلایـن
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0