بانک کیش

اطلاعات کامل شعب بانک‌ها در جزیره کیش

اطلاعات کامل شعب بانک‌ها در جزیره کیش

کیـش‌یـاب: اطلاعات کامل از آدرس و تلفن شعب بانک‌ها در جزیره کیش را مشاهده می کنید.

.

بانک ملی شعبه پردیس دو

تلفن : ۴۴۴۲۴۳۴۷-۸
فکس: ۴۴۴۲۰۳۸۶
آدرس : بازار پردیس ۲ – غرفه شماره ۱
رئیس بانک : آقای خوشبخت

••••••••••••••••

بانک ملی شعبه بندرگاه

تلفن : ۴۴۴۲۰۴۷۷
فکس: —
آدرس : بندرگاه
رئیس بانک : آقای غلامی

••••••••••••••••

بانک ملی شعبه مرکزی

تلفن : ۴۴۴۲۴۶۸۱-۴
فکس: ۴۴۴۲۲۴۸۱-۲
آدرس : خیابان سنایی – مجتمع بانک ها – شماره ۱۲۸ BO
رئیس بانک : آقای محدث واعظی

••••••••••••••••

بانک ملی شعبه ونوس

تلفن : ۴۴۴۲۳۴۸۳-۴
فکس: ۴۴۴۲۳۴۸۳
آدرس : بازار ونوس – غرف شماره ۱۱۵ و ۱۱۶
رئیس بانک : آقای زارع زاده

••••••••••••••••

بانک ملی شعبه مرجان

تلفن : ۴۴۴۴۲۸۷۰
فکس: ۴۴۴۴۲۸۷۰
آدرس : بازار مرجان – غرفه شماره ۱۸ B
رئیس بانک : آقای گلبادی

••••••••••••••••

بانک ملی شعبه پردیس دو

تلفن : ۴۴۴۲۴۳۴۷-۸
فکس: ۴۴۴۲۰۳۸۶
آدرس : بازار پردیس ۲ – غرفه شماره ۱
رئیس بانک : آقای خوشبخت

••••••••••••••••

بانک ملی شعبه فرودگاه

تلفن : ۴۴۴۲۳۹۵۰
فکس: ۴۴۴۲۳۹۵۰
آدرس : فرودگاه
رئیس بانک : آقای رفیع زاده

••••••••••••••••

بانک ملی شعبه سفین

تلفن : ۴۴۴۳۰۷۰۰
فکس: ۴۴۴۳۰۶۸۸
آدرس : بازار سفین- غرفه شماره ۲۴
رئیس بانک : آقای پورمحمدی

••••••••••••••••

بانک تجارت شعبه مرکزی

تلفن : ۴۴۴۲۰۲۱۵
فکس: ۴۴۴۲۲۱۲۸
آدرس : خیابان سنایی – مجتمع بانک ها
رئیس بانک : آقای مقدم

••••••••••••••••

بانک تجارت شعبه ونوس

تلفن : ۴۴۴۲۲۳۵۴
فکس: ۴۴۴۲۲۴۹۸
آدرس : بازار ونوس – غرف ۱۱۹ SE و ۱۲۰ SE
رئیس بانک : آقای درخشان

••••••••••••••••

بانک تجارت شعبه سفین

تلفن : ۴۴۴۳۰۴۳۷
فکس: ۴۴۴۳۰۴۳۷
آدرس : سفین – مییدان لارک-جنب کالای ساختمانی خسروانی
رئیس بانک : آقای باقرزاده

••••••••••••••••

بانک تجارت شعبه پردیس یک

تلفن : ۴۴۴۲۴۵۱۸
فکس: ۴۴۴۲۰۵۷۴
آدرس : بازار پردیس ۱ – غرفه شماره ۱
رئیس بانک : آقای حاجیان

••••••••••••••••

بانک رفاه شعبه مرکزی

تلفن : ۴۴۴۲۳۲۳۳
فکس: ۴۴۴۳۱۸۱۰
آدرس : بلوار سنایی – مجتمع بانک ها
رئیس بانک : آقای نقیب زاده

••••••••••••••••

بانک رفاه شعبه سفین

تلفن : ۴۴۴۳۱۸۱۰-۱۹
فکس: ۴۴۴۳۱۸۱۰
آدرس : سفین – بلوار نیایش – خیابان شهریار – جنب هتل دیدار
رئیس بانک : خانم فیلی

••••••••••••••••

بانک رفاه شعبه پانیذ

تلفن : ۴۴۴۲۲۸۸۲
فکس: ۴۴۴۲۲۸۸۱
آدرس : بازار پانیذ – درب ورودی سمت راست – شماره ۱
رئیس بانک : آقای قدکچی

••••••••••••••••

بانک کشاورزی شعبه مرکزی

تلفن : ۴۴۴۲۴۴۵۰-۲
فکس: ۴۴۴۲۴۴۵۲
آدرس : بازار مرکز تجاری – طبقه همکف – غرف شماره ۱ و ۲
رئیس بانک : آقای جسور

••••••••••••••••

بانک کشاورزی شعبه پردیس دو

تلفن : ۴۴۴۲۰۳۲۷-۹
فکس: ۴۴۴۲۰۳۲۸
آدرس : بازار پردیس ۲ – غرفه شماره ۲۷
رئیس بانک : آقای رحمانی

••••••••••••••••

بانک کشاورزی شعبه سفین

تلفن : ۴۴۴۳۰۸۳۶-۷
فکس: ۴۴۴۳۰۸۳۷
آدرس : سفین – جنب بانک قوامین – پلاک ۳
رئیس بانک : آقای زارعی

••••••••••••••••

بانک صادرات شعبه مرکزی

تلفن : ۴۴۴۲۲۷۶۷
فکس: ۴۴۴۲۲۰۰۲
آدرس : ساختمان مالی بورس – طبقه همکف
رئیس بانک : آقای عزیزی

••••••••••••••••

بانک صادرات شعبه سفین

تلفن : ۴۴۴۳۰۰۱۷
فکس: —
آدرس : سفین – میدان لارک – جنب مسجد نور – پلاک ۶
رئیس بانک : عباسی

••••••••••••••••

بانک صادرات شعبه ونوس

تلفن : ۴۴۴۲۴۱۵۳
فکس: ۴۴۴۲۲۹۹۵
آدرس : بازار ونوس – غرفه شماره ۱۳۶ و ۱۳۷
رئیس بانک : آقای جهان تیغی

••••••••••••••••

بانک صادرات شعبه مرجان

تلفن : ۴۴۴۲۲۴۱۷
فکس: —
آدرس : بازار مرجان غرفه شماره ۴ DSP
رئیس بانک : آقای باعثی

••••••••••••••••

بانک صادرات شعبه زیتون

تلفن : ۴۴۴۲۴۱۹۶
فکس: ۴۴۴۲۴۱۹۶
آدرس : بازار زیتون – غرفه ۴۳A
رئیس بانک : آقای ریاحی

••••••••••••••••

بانک صادرات شعبه پردیس یک

تلفن : ۴۴۴۲۳۱۲۷
فکس: ۴۴۴۲۴۱۹۷
آدرس : بازار پردیس ۱- غرفه شماره ۵۳
رئیس بانک : آقای بختیاری

••••••••••••••••

بانک صادرات شعبه پردیس دو

تلفن : ۴۴۴۲۴۷۴۹
فکس: —
آدرس : بازار پردیس ۲ – غرفه شماره ۳۰
رئیس بانک : آقای مسلمی

••••••••••••••••

بانک ملت شعبه مرکزی

تلفن : ۴۴۴۲۱۷۱۶-۵ ، ۴۴۴۲۰۹۲۲
فکس: ۴۴۴۲۳۲۵
آدرس : خیابان سنایی – مجتمع بانک ها
رئیس بانک : آقای قاضی میر سعید

••••••••••••••••

بانک ملت شعبه سفین

تلفن : ۴۴۴۳۰۸۶۸
فکس: ۴۴۴۳۰۸۶۸
آدرس : میدان لارک – قطعه ۱۵۵
رئیس بانک : آقای پوربابایی

••••••••••••••••

بانک ملت شعبه پردیس یک

تلفن : ۴۴۴۲۲۸۱۲
فکس: ۴۴۴۲۲۸۶۳
آدرس : بازار پردیس ۱- جنب غرفه کیش ایر
رئیس بانک : مقیمی

••••••••••••••••

بانک ملت شعبه پردیس دو

تلفن : ۴۴۴۲۰۴۰۱-۳
فکس: ۴۴۴۲۰۴۰۱
آدرس : بازار پردیس ۲ – غرفه ۲۸ و ۲۹
رئیس بانک : آقای طالبی

••••••••••••••••

بانک سپه شعبه پایگاه هوایی

تلفن : ۴۴۴۲۲۹۸۳
فکس: ۴۴۴۴۲۸۳۷
آدرس : پایگاه هوایی
رئیس بانک : آقای علیخانی

••••••••••••••••

بانک سپه شعبه پردیس یک

تلفن : ۴۴۴۲۰۶۸۵-۶
فکس: ۴۴۴۲۲۴۹۲
آدرس : بازار پردیس ۱ – غرفه شماره ۴۰
رئیس بانک : آقای ایمانی

••••••••••••••••

بانک سپه شعبه مرجان

تلفن : ۴۴۴۴۰۵۰۱-۳
فکس: ۴۴۴۴۲۲۸۲
آدرس : بازار مرجان – غرف شماره ۴ و ۵
رئیس بانک : آقای تکلو

••••••••••••••••

بانک سپه شعبه مرکز تجاری

تلفن : ۴۴۴۲۳۱۷۹
فکس: ۴۴۴۲۰۳۷۱
آدرس : بازار مرکز تجاری – طبقه همکف – غرف ۸۳ و ۸۴
رئیس بانک : آقای منتظری

••••••••••••••••

بانک سپه شعبه ارزی مرکز تجاری

تلفن : ۴۴۴۲۳۱۷۶
فکس: ۴۴۴۲۰۳۷۱

••••••••••••••••

بانک سپه شعبه مرکزی

تلفن : ۴۴۴۲۴۸۱۲
فکس: —
آدرس : روبروی بازار پردیس ۲
رئیس بانک : آقای مهدی بیاتی

••••••••••••••••

بانک مسکن شعبه پردیس دو

تلفن : ۴-۴۴۴۵۶۶۳۳
فکس: —
آدرس : بازار پردیس ۲ – غرفه شماره ۱۰۳
رئیس بانک : آقای نصرت

••••••••••••••••

بانک مسکن شعبه مرکز تجاری

تلفن : ۴۴۴۵۲۴۲۷-۸
فکس: —
آدرس : بازار مرکز تجاری – طبقه همکف – غرف شماره ۶۸ و ۶۹
رئیس بانک : آقای خوش مرام

••••••••••••••••

بانک مسکن شعبه سفین

تلفن : ۴۴۴۳۰۶۲۰
فکس: ۴۴۴۳۰۶۲۰
آدرس : فاز A- خدماتی سفین – شماره ۴۸
رئیس بانک : آقای میرعلوی

••••••••••••••••

بانک تجاری ایران و اروپا شعبه مرکزی

تلفن : ۴۴۴۲۴۵۹۰-۳
فکس: ۴۴۴۲۳۷۹۰
آدرس : میدان سنایی – مجتمع بانک ها – جنب بانک مسکن
رئیس بانک : آقای هاشمی

••••••••••••••••

بانک توسعه و تعاون

تلفن : ۴۴۴۲۲۶۷۷
فکس: —
آدرس : خیابان سنایی – مجتمع بانک ها – نبش بلوار اندیشه
رئیس بانک : آقای برکاتی حقیقت

••••••••••••••••

پست بانک ایران

تلفن : ۴۴۴۲۳۰۹۱-۲
فکس: —
آدرس : ویلاهای مروارید – روبروی بازار پانیذ – بلوک B6 – واحد ۷۲۸
رئیس بانک : آقای اسماعیل زاده

••••••••••••••••

بانک پارسیان شعبه مرکزی

تلفن : ۴۴۴۲۰۸۵۰-۴
فکس: —
آدرس : خیابان سنایی – مجتمع بانک ها
رئیس بانک : آقای کریمی

••••••••••••••••

بانک پارسیان شعبه فردوسی

تلفن : ۴۴۴۲۱۴۸۰-۱
فکس: —
آدرس : ویلاهای مروارید – طبقه اول – واحد ۷۱۹
رئیس بانک : آقای فیلی

••••••••••••••••

بانک پاسارگارد شعبه مرکزی

تلفن : ۴۴۴۵۲۵۳۲
فکس: —
آدرس : مرکز تجاری طبقه همکف – غرف شماره ۱۶ و ۱۷
رئیس بانک : آقای مهرساده

••••••••••••••••

بانک اقتصاد نوین

تلفن : ۴۴۴۵۲۵۱۰-۱۴
فکس: —
آدرس : مرکز تجاری طبقه همکف – غرف شماره ۷۰ و ۷۱
رئیس بانک : آقای قاسم نژاد

••••••••••••••••

بانک سرمایه

تلفن : ۴۴۴۲۰۰۵۷
فکس: —
آدرس : جنب بازار ونوس – جنب ویلاهای سالار کیش
رئیس بانک : آقای تکاور

••••••••••••••••

بانک کارآفرین

تلفن : ۴۴۴۲۴۷۶۷
فکس: —
آدرس : ساختمان مالی بورس – طبقه اول – واحد شماره ۲۳
رئیس بانک : آقای بخشنده

••••••••••••••••

بانک انصار شعبه سفین

تلفن : ۴۴۴۲۳۴۹۷
فکس: —
آدرس : میدان خلیج فارس – ساختمان شماره ۴
رئیس بانک : آقای بختیاری

••••••••••••••••

بانک انصار شعبه ونوس

تلفن : ۴۴۴۲۰۱۳۰
فکس: —
آدرس : بازار ونوس – غرف شماره ۱۱۰ و ۱۱۱
رئیس بانک : آقای فرجی

••••••••••••••••

بانک انصار شعبه پردیس یک

تلفن : ۴۴۴۵۶۷۱۳
فکس: —
آدرس : بازار پردیس ۱ – غرفه شماره ۷۰
رئیس بانک : آقای حسن پور

••••••••••••••••

بانک قوامین شعبه مرکز تجاری

تلفن : ۴۴۴۵۲۳۸۰
فکس: —
آدرس : بازار مرکز تجاری – جنب بانک سامان
رئیس بانک : آقایان وهاب زاده و مهرخاوران

••••••••••••••••

بانک قوامین شعبه سفین

تلفن : ۴۴۴۳۰۷۴۱
فکس: —
آدرس : سفین – جنب بانک کشاورزی
رئیس بانک : آقای بابایی

••••••••••••••••

بانک سامان

تلفن : ۴۴۴۵۲۲۶۱
فکس: —
آدرس : مرکز تجاری – طبقه همکف – غرفه ۶۴ الی ۶۷
رئیس بانک : آقای علی اکبری

••••••••••••••••

بانک گردشگری

تلفن : ۴۴۴۲۴۸۱۱
فکس: —
آدرس : خیابان سنایی – مجتمع بانک ها – جنب بانک ملی
رئیس بانک : خانم ابوالوردی

••••••••••••••••

بانک شهر

تلفن : ۴۴۴۵۶۸۳۳-۵
فکس: —
آدرس : بازار پردیس ۲ – غرفه شماره ۳
رئیس بانک : آقای اکبرزاده

••••••••••••••••

بانک آینده شعبه مرکزی

تلفن : ۴۴۴۲۲۰۱۱-۲
فکس: –
آدرس : ویلاهای مروارید – روبروی هایپرمارکت – واحد ۷۰۲
رئیس بانک : آقای آرایی

••••••••••••••••

بانک آینده شعبه سفین

تلفن : ۴۴۴۳۴۳۴۶
فکس: —
آدرس : سفین – نرسیده به میدان لارک – بازار خدماتی سفین
رئیس بانک : آقای مصطفی زاده

••••••••••••••••

بانک مهر اقتصاد نوین

تلفن : ۴۴۴۵۸۵۸۲
فکس: —
آدرس : جنب بازار مروارید
رئیس بانک : ثبت نشده است.

••••••••••••••••

بانک مهر ایران

تلفن : ۴۴۴۳۵۵۳۴ , ۴۴۴۳۵۵۴۳
فکس : —
آدرس : عربها
رئیس شعبه : ثبت نشده است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *